14.04.2018 kell 14:00 – Üldkoosolek

Ühinguliikmed on oodatud ETMÜ ÜLDKOOSOLEKULE 14. APRILL.2018. KELL 14.00-16.00

Päevakava

1. 2017 aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
2. 2018 aasta projekti tegevused.
3. Juhatuse valimine.
4. Liikmemaksude aruelu.
5. Jooksvad küsimused.