26.05.2016 – Üldkoosolek

26. Mai. 2016 kell 18.00 toimub ETMÜ Üldkoosolek

Aadressil Toompuiestee 10, 10137 Tallinn (Eesti Puuetega Inimeste Koja majas, EVL kontoris).
Koosoleku teemad:

1. ETMÜ 2015 Majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Tegevuskava 2016/2017
3. Jooksvad küsimused