ETMÜ ÜLDKOOSOLEK 2022

Olete oodatud ETMÜ koosolekule täna 30.06.2022 kella 20.00 – 21.00 Päevakord: 1. 2021 Majandusaruande kinnitamine 2. Uue ETMÜ juhatuse valimine. 3. ETMÜ tulevikuväljavaated 4. Jooksvad küsimused. ETMÜ Juhatus PS! Palun liituge alloleva lingiga midagi ei pea allalaadima otse veebist. Elin tel 5132532 Kliki siia allolevale lingile! https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODhkZjM3ZGUtNzVhZC00ZGRhLWFjN2MtZGMwMWQ0OTE1YTA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b85b192a-d3c0-422d-92eb-f7d3cb1256b9%22%2c%22Oid%22%3a%22e7b1ecce-16e6-4dfa-8953-40a8246fc373%22%7d

Üldkoosolek 2022

Aeg on ärgata. Selle aasta üldkoosolek ootab läbiviimist. Pakkuda on 27., 28. ja 29. juuni. Loomulikult Zoomis. Palun püüame nüüd võtta sõna ka ja avaldada oma ettepanekud ning eelistused.

Üldkoosolek 2020

Üldkoosolek toimub internetipõhiselt koosolekutarkvaras Zoom Koosolekule pääseb lingilt: KOOSOLEKULE 17 sept siis kell 19.00 . ETMÜ üldkoosoleku PÄEVAKORD: 1. ETMÜ juhatuse muudatused 2. 2019 Majandusaasta aruande kinnitamine 3. 2019 aasta tegevusaruanne 4. ETMÜ koduleht 5. Jooksvad küsimused ETMÜ    

26.05.2016 – Üldkoosolek

26. Mai. 2016 kell 18.00 toimub ETMÜ Üldkoosolek Aadressil Toompuiestee 10, 10137 Tallinn (Eesti Puuetega Inimeste Koja majas, EVL kontoris). Koosoleku teemad: 1. ETMÜ 2015 Majandusaasta aruande kinnitamine. 2. Tegevuskava 2016/2017 3. Jooksvad küsimused

04-06 jaanuar Menieerikute Kokkusaamine Soomes.

4.- 6.jaanuaril toimus Soome Meniereliidu algatusel Tamperes järjekordne Meniere-teemaline kokkusaamine. Kutse edastati ka Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühingu juhatuse liikmetele Ene Ogale ja Heinar Kudevitale. Esmane kokkusaamine oli 4. jaanuaril kell 18 Wayne Caffee ruumides, kus osalejad kogunesid ja tutvusid omavahel. Samas räägiti ka loengu peamistest teemadest ja tutvustati esinejaid. 5. jaanuaril, kell 9.30 toimus hommikusöök Hämeentie 14 asuvas Pella kohvikus selleks broneeritud ruumis, kuhu ilmusid peamiselt kaugemalt saabunud osalejad. Peale hommikueinet siirdusime loengupaika, mis asus lähedaloleva asutuse saalis. Esimesel päeval esines loenguga kurgu-, nina-, kõrvaarst dr. Voitto Kotti, kes rääkis peamistest tervislikest probleemidest tema valdkonnas. Samuti käsitles ta Meniere`i Loe edasi.