ETMÜ esimene koosolek

Eesti Tinnituse ja Meniere Ühingu üldkoosolek toimub 28. aprillil kell 18.00
Tallinnas, Toompuiestee 10. Sissepääs hoovist Tõnismäe-poolse veranda kaudu.
Koosoleku teemaks on ̧levaade ̧hingu tegevusest. Küsitleme tinnituse ja Menierei haigusega seotud küsimusi. Kohapeal on võimalik astuda ühingu liikmeks.
Osavõtt on vaba kõigile asjast huvitatutele.

Toimunu ürituse vastuvõtt oli väga positiivne ja ühing täienes mitme liikme võrra!

Suured tänud osavõtjatele.