ETMÜ ÜLDKOOSOLEK 2022

Olete oodatud ETMÜ koosolekule täna 30.06.2022 kella 20.00 – 21.00

Päevakord:
1. 2021 Majandusaruande kinnitamine
2. Uue ETMÜ juhatuse valimine.
3. ETMÜ tulevikuväljavaated
4. Jooksvad küsimused.

ETMÜ Juhatus

PS! Palun liituge alloleva lingiga midagi ei pea allalaadima otse veebist.

Elin tel 5132532

Kliki siia allolevale lingile!
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODhkZjM3ZGUtNzVhZC00ZGRhLWFjN2MtZGMwMWQ0OTE1YTA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b85b192a-d3c0-422d-92eb-f7d3cb1256b9%22%2c%22Oid%22%3a%22e7b1ecce-16e6-4dfa-8953-40a8246fc373%22%7d