Ühingu asutamine 18.02.2011

Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing asutati veebruaris 2011. Eeskuju selleks saime Soomest, kus sarnased ühingud eksisteerivad juba aastaid, olles koondunud Soome Meniereliidu juhtimise alla. Meile pakkus oma abi selles ettevõtmises Eesti Vaegkuuljate Liit, kelle toeta oleks ühingu asutamine ilmselt olemata.

Meniere koosolek Soome

Ühingu asutamisele eelnes kokkusaamine Soome Meniereliidu esindajatega. Pildil Aino Tiainen (Soome), Äli Roodemäe, Heinar Kudevita, Ene Oga, lahkunud SML-i esinaine Kirsti Salovaara, Imbi Taniel, Andrus Helenurm, Urho Roivanen (Soome). Ees hilisem SML-i esimees Mikko Seeskorpi.
Peale mõningase koordineerimatuse meie tegevuses panime paika igakuiste kokkusaamise aja – kuu viimase neljapäeva, välja arvatud suvekuud ja detsember.