Ühingust

Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing asutati veebruaris 2011. aastal. Ühing kuulub Eesti Vaegkuuljate Liidu koosseisu ja tegutseb selle organisatsiooni ruumis Tallinnas Toompuiestee 10.
Ühingut asutama ajendas seik, et seni puudus Eestis asutus, mis koondaks tinnituse ja Meniere`i haiguse all kannatavaid inimesi üle kogu Eesti. Vastava eeskuju saime Soomest, kus tegutseb samalaadne Soome Meniereliit. Alates 2014. aastast on meil ka koostöö eelnimetatud asutusega. Oleme saanud palju kirjalikku informatsiooni, aga ka väljaõpet sealsete maailma tuntumate spetsialistide poolt.

Lisaks sellele kuulun Soome Meniereliitu, Soome Tinnitusfoorumisse ning Briti ja USA Tinnitusfoorumitesse.
Kõik see võimaldab meil olla pidevalt kursis uute teadmistega. Meie tegevusega on oodatud ühinema kõik asjasthuvitatud.

Selleks on võimalus liituda meie ühinguga või osaleda Tinnituse ja Meniere`i foorumis Facebookis.
Ühingusse astumiseks on vajalik täita avaldus, mille blanketi võib saada meie teabepäevadel Toompuiestee 10 või interneti vahendusel. Avalduse võib välja printida või saata digitaalselt allkirjastatuna. Liikmemaks aastas on 3 eurot, mis ei tohiks käia üle jõu kellelgi. Foorumis osalemiseks on vajalik omada Facebooki kontot. Foorumis, saate esitada küsimusi, avaldada omapoolseid arvamusi ja ettepanekuid.

Kuna enamiku osalejate soovil on tegemist suletud grupiga, siis selleks et liituda tuleb saata sõbrataotlus ühele foorumi administraatoritest (Heinar Kudevita, Ene Oga), kes liidab taotleja grupiga. Grupis osalemine ei too kaasa mingit kohustust. Soovitav oleks vaid minimaalnegi osavõtt grupi tegevusest. Ühingusse kuulumine oleks soovitav, sest liikmete arvukusest sõltub meie tegevuse rahastamine riigi poolt. Ei saa ju võtta tõsiselt ühingut, milles on vaid paar liiget. Rahastamine on vajalik kirjanduse väljaandmiseks.

Heinar Kudevita
ETMÜ juhatuse esimees

Vaata ka: