Ühingu ajaloost

Meie ühingu loomise idee sai alguse 2010. aasta novembris ja sai küpseks 2011. aasta veebruaris, kui ühing ka juriidiliselt asutati.

Mittetulundusühingu “Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing”

asutamisleping

 1. ALLAR VIIK
 2. HEINAR KUDEVITA
 3. ÄLI ROODEMÄE
 4. ANNE-REET VÄLJATAGA
 5. ANDRUS HELENURM
 6. UNO TAIMLA

edaspidi Asutajad, sõlmisid  mittetulundusühingu asutamislepingu järgmistel tingimustel:

 1. Mittetulundusühingu nimi on – Eesti Tinnituse ja Meniere`i  Ühing (edaspidi Ühing).
 2. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, aadressiga 10137 Tallinn, Toompuiestee 10.
 3. Ühingu eesmärgid on

3.1 tinnituse ja/või Meniere’i haiguse all kannatavate inimeste ja nende toetajate ühendamine aktiivseks osalemiseks, samuti tinnituse ja Meniere’i haiguse probleemide väljaselgitamisele, avalikustamisele ja lahendamisele kaasaaitamine;

3.2 tinnituse ja/või Meniere’i haiguse all kannatavate inimeste huvide kaitsmine riiklikes ning kohalikes võimuorganites;

3.3 koostöö erinevate asutustega (omavalitsusorganid, sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusasutused) tinnituse ja meniere`i sündroomi probleemide lahendamiseks ja taoliste tervisehäirete all kannatavate inimeste väljaselgitamiseks ja integreerimiseks tavaühiskonda, neile võrdsete õiguste tagamiseks osavõtuks täisväärtuslikust elust. Sidemete sõlmimine ja koostöö erinevate ühingute, seltside, kodade ja liitudega ning teiste Ühingu tegevusest huvitatud juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides.

4. Asutajad tasuvad kõik asutamisega seotud kulud ise.
5. Asutajad määravad Ühingu juhatuse liikmed:

 1. HEINAR KUDEVITA
 2. ALLAR VIIK
 3. ÄLI ROODEMÄE

6. Asutajad kinnitavad Ühingu põhikirja käesoleva lepingu lisana (6 lk).

Asutamisleping on sõlmitud 18. veebruaril 2011.a

Ühing asus tegutsema

 • Detsembris 2011 loeng tinnitusest Rakveres.
 • Veebruaris 2012 loeng meditatsioonist Rakveres
 • 6. septembril 2014 paluti mind osa võtma Kuressaares toimuvast Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu 15. aastapäeva tähistamisest. Esinesin loenguga tinnitusest
 • 14. september 2014 loeng tinnitusest Mustvees
 • 13. oktoobril 2014 loeng tinnitusest Jõhvi Vaegkuuljate Ühingus
 • 12. september 2014 loeng tinnitusest Põltsamaal
 • 13. november 2014 loeng tinnitusest Jõgeval
 • 2014. aasta oktoobris sai teoks meie esimene projekt koostöös Soome Meniere-liiduga – Meniere`i konverents Tallinnas, Toompuiestee 10. Soome poolt osalesid professor Ilmari Pyykkö, Tuulikki Hartikainen ja Urho Roivanen MeniTuki rühmast
 • 27. november 2014 loeng tinnitusest Pärnu
 • 2015. aasta jaanuaris võtsime osa Soomes peetavast Meniere`i tugirühma koolitusest, mis toimus Helsingis, Haaga linnaosas Valges Majas
 • 8.-12. mail 2015 Eesti Vaegkuuljate Liiduga Brüsselis
 • 18. mail 2015 infotunnid Kärdlas ja Käinas
 • 15. oktoober 2015 loeng tinnitusest Võrus
 • 19. november 2015 loeng tinnitusest Põlvas
 • 2016. aasta jaanuaris korraldati Tamperes kohaliku Meniere-rühma koolitus
 • 30. mail 2016 loeng tinnitusest Valgas
 • 09. november 2016 loeng tinnitusest Kristiine Päevakeskuses
 • 19. jaanuar 2017 loeng Meniere`ist Jõgeval
 • aprill 2017. Loengud tinnitusest Soomes, Kuusankoski linnas
 • 16.-17. mail 2017 loeng Meniere`i haigusest Soomes Kuusankoski linnas
 • 10. oktoober 2017 loeng tinnitusest Kärus
 • 17. jaanuaril 2018 toimus Tamperes Pirkanmaa Meniere`i Ühingu poolt korraldatud koolitus.
 • 17.-18. märts 2018  Soome Meniere-liidu tugirühma koolitus Helsingis
 • 06. aprill 2018 loeng tinnitusest Hüüru Külaseltsis
 • 02. mai 2018 loeng tinnitusest Viljandis
 • 26. märts 2019. loeng meie ühingust Kuusankoskel, Soomes
 • 30.-31. märts 2019. MeniTuki koolitus Järvenpääl, Soomes
 • 25. mai 2019 loeng võimlemisest Võrus